ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง : ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
  รายละเอียด : ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 3 คน