เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประกาศเจตนารมณ์เทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง "สุจริต โปร่งใส่ ร่มเมืองใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
31 ม.ค. 2565
2 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
89
03 เม.ย. 2563
3 ด้วยเทศบาลตำบลร่มเมือง ขอประกาศแสดงเจตจำนงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมี คุณธรรมมีความโปร่งใส ปราศจาการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
91
04 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1