ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ก.ค. 2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 63 ถึง มิ.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 ก.ค. 2563
3 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
14
18 พ.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านนาภู่ ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 พ.ค. 2563
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 63 ถึง มี.ค. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
30 เม.ย. 2563
6 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านนาภู่ ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
17 เม.ย. 2563
7 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก บ้านนาภู่ หมู่ที่ 9 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
11
16 เม.ย. 2563
8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายปากนา-ควนดินแดง บ้านนาภู่ หมู่ที่ 9 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 เม.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายนาโอ่ - ป่าตอ บ้านนาโอ่ , บ้านป่าตอ หมู่ที่ 4 , 8 ตำลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 เม.ย. 2563
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายปากนา-ควนดินแดง บ้านนาภู่ หมู่ที่ 9 ตำบลร่มเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
24 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14