ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
16 ส.ค. 2564
2 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน ม. 7 ต.ร่มเมือง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
30 ก.ค. 2564
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 64 ถึง มิ.ย. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
30 ก.ค. 2564
4 ประกาศราคากลางโครงการปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 ก.ค. 2564
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 64 ถึง มี.ค. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
27 เม.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายสะพานจำปาดะ - ต้นมวง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
19 ก.พ. 2564
7 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต สายสะพานจำปาดะ - ต้นมวง หมู่ที่ 2 บ้านบ่อโพธิ์ ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
29 ม.ค. 2564
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 63 ถึง ธ.ค. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
29 ม.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทอนมุด (แยก 2) หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเมือง - สายนาโอ่ - ป่าตอ บ้านนาโอ่ , บ้านป่าตอ หมู่ที่ 4 , 8 ตำลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
28 ม.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกยาง - หนองขอน หมู่ที่ 2 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
28 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16