ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคันคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 5 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
25 ก.พ. 2565
2 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - บ่อโพธิ์ หมู่ที่ 2 , 4 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
22 ก.พ. 2565
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - บ่อโพธิ์ หม่ที่ 2,4 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
59
17 ก.พ. 2565
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคัดคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 5 ตำบลร่มเมือง หมู่ที่ 2 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
17 ก.พ. 2565
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
80
01 ก.พ. 2565
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 64 ถึง ธ.ค. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
17 ม.ค. 2565
7 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยตาผัน หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
06 ม.ค. 2565
8 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยตาผัน หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
06 ม.ค. 2565
9 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
27 ธ.ค. 2564
10 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยตาผัน หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18