ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 64 ถึง ธ.ค. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
17 ม.ค. 2565
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยตาผัน หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 ม.ค. 2565
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยตาผัน หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 ม.ค. 2565
4 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
27 ธ.ค. 2564
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยตาผัน หมู่ที่ 4 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
07 ธ.ค. 2564
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 64 ถึง ก.ย. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
29 ต.ค. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
69
16 ส.ค. 2564
8 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน ม. 7 ต.ร่มเมือง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
30 ก.ค. 2564
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 64 ถึง มิ.ย. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
30 ก.ค. 2564
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับภูมิทัศน์สวนป่ารักษ์น้ำโหล๊ะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
20 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17