ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพังล่า - วังเคียน หมู่ที่ 1 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
20 พ.ย. 2562
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคตกรีต - ยางยายขลุย หมู่ที่ 2 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
20 พ.ย. 2562
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 62 ถึง ก.ย. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 ต.ค. 2562
4 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายม่วงลูกอ่อน ม. 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
26 ส.ค. 2562
5 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาภู่ - โคกดันหมี หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
26 ส.ค. 2562
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายม่วงลูกอ่อน หมู่ที่ ๘ ตำบลร่มเมือง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
09 ส.ค. 2562
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายนาภู่ - โคกดันหมี หมู่ที่ 9 ตำบลร่มเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
09 ส.ค. 2562
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย 62 ถึง มิ.ย. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
31 ก.ค. 2562
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาภู่ - โคกดันหมี หมู่ที่ 9 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
22 ก.ค. 2562
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม่วงลูกอ่อน หมู่ที่ 8 ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
22 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12