การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นของเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
26 เม.ย. 2565
2 ผลการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
26 เม.ย. 2565
3 แผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
26 เม.ย. 2565
4 ช่องทางการแสดงความคิดเห็นของเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
23 เม.ย. 2563
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ของเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
14 เม.ย. 2563
6 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่มเมือง (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562(มีข้อเสนอแนะ ปรับรุงแก้ไขพัฒนาและการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
10 เม.ย. 2563
7 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
77
09 เม.ย. 2563
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
94
09 เม.ย. 2563
9 วารสาร วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
09 เม.ย. 2563
10 แบบควบคุมการร้องเรียน ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2