การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การมีส่วนร่วมตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนจัดทำแผนชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ รับรู้ปัญหาความต้องการของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
21
26 เม.ย. 2565
2 เคารพธงชาติและกล่าวให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน และการประชุมต่างๆ ในการในกรณี ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
76
16 เม.ย. 2564
3 เคารพธงชาติและกล่าวให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน และการประชุมต่างๆ ในการในกรณี ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1