ประกาศสภาเทศบาล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
05 ส.ค. 2563
2 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ก.ค. 2563
3 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
15 ก.ค. 2563
4 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
02 ก.ค. 2563
5 ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 มิ.ย. 2563
6 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
12 พ.ค. 2563
7 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
18 มี.ค. 2563
8 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 ก.พ. 2563
9 ประกาศประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
20 ก.พ. 2563
10 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14