ประกาศสภาเทศบาล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
20 ก.ย. 2564
2 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
02 ก.ย. 2564
3 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจะปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
31 ส.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
24 ส.ค. 2564
5 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
18 ส.ค. 2564
6 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง ครั้งเเรก ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 ส.ค. 2564
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
16 ส.ค. 2564
8 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
15 ก.ค. 2564
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
52
07 ก.ค. 2564
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
9
21 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17