ประกาศสภาเทศบาล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำสั่งเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกิจการสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
3
09 มิ.ย. 2565
2 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
27 พ.ค. 2565
3 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสัมยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
05 เม.ย. 2565
4 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
24
05 เม.ย. 2565
5 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 ก.พ. 2565
6 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
21 ก.พ. 2565
7 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
18 ม.ค. 2565
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
12 ม.ค. 2565
9 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 ธ.ค. 2564
10 ประชุมสภาสมัยามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
111
09 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18