ประกาศสภาเทศบาล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
22 พ.ย. 2564
2 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
18 พ.ย. 2564
3 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 ต.ค. 2564
4 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
20 ก.ย. 2564
5 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 ก.ย. 2564
6 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจะปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
31 ส.ค. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 ส.ค. 2564
8 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
18 ส.ค. 2564
9 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง ครั้งเเรก ดาวน์โหลดเอกสาร
42
18 ส.ค. 2564
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
16 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17