ประกาศสภาเทศบาล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
18 ม.ค. 2565
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
12 ม.ค. 2565
3 ประชุมสภาสมัยามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
09 ธ.ค. 2564
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 พ.ย. 2564
5 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมืองสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
18 พ.ย. 2564
6 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ต.ค. 2564
7 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
20 ก.ย. 2564
8 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 ก.ย. 2564
9 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจะปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
31 ส.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
24 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17