ประกาศสภาเทศบาล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ,๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
24 พ.ย. 2557
112 ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
14 พ.ย. 2557
113 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
20 ต.ค. 2557
114 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
225
29 ก.ย. 2557
115 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
20 ส.ค. 2557
116 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่ ๑,๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
15 ส.ค. 2557
117 ประกาศสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
07 ส.ค. 2557
118 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
17 ก.ค. 2557
119 ประชุมประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
25 มิ.ย. 2557
120 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
06 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17