ประกาศสภาเทศบาล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
15 มิ.ย. 2564
12 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านกิจการสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 มิ.ย. 2564
13 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 มิ.ย. 2564
14 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และสมัยสามัญ สมัยแรก ของปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
47
10 มิ.ย. 2564
15 คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 มิ.ย. 2564
16 คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 มิ.ย. 2564
17 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 มิ.ย. 2564
18 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
18 ม.ค. 2564
19 ระเบียบวาระการประชุม สภาเทศบาลตำบลร่มเมือง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
30 พ.ย. 2563
20 ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
23 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17