ประกาศสภาเทศบาล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 เรื่อง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๑๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
23 พ.ย. 2563
22 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
19 ต.ค. 2563
23 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑,๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ก.ย. 2563
24 รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
31 ส.ค. 2563
25 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑,๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
28 ส.ค. 2563
26 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
21 ส.ค. 2563
27 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
05 ส.ค. 2563
28 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
20 ก.ค. 2563
29 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
15 ก.ค. 2563
30 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
99
02 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17