ประกาศสภาเทศบาล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
18 มิ.ย. 2561
62 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
11 มิ.ย. 2561
63 รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
02 มี.ค. 2561
64 ประกาศสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
21 ก.พ. 2561
65 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
15 ม.ค. 2561
66 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
08 พ.ย. 2560
67 รับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ,ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
08 พ.ย. 2560
68 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
16 ต.ค. 2560
69 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
31 ส.ค. 2560
70 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
24 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17