ข่าว : ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถสแกนจ่ายผ่านบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด เมื่อจ่ายผ่านแอพธนาคารแล้ว ทาง กองคลังเทศบาลตำบลร่มเมือง จะจัดส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ไปยังผู้จ่าย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าเดินทาง สามารถจ่ายผ่านแอพธนาคารทุกธนาคารได้เลยค่ะ (ได้แนบเอกสารนี้ไปพร้อมหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

รายละเอียด  : ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสามารถสแกนจ่ายผ่านบาร์โค้ด หรือ คิวอาร์โค้ด เมื่อจ่ายผ่านแอพธนาคารแล้ว ทาง กองคลังเทศบาลตำบลร่มเมือง จะจัดส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ไปยังผู้จ่าย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าเดินทาง สามารถจ่ายผ่านแอพธนาคารทุกธนาคารได้เลยค่ะ (ได้แนบเอกสารนี้ไปพร้อมหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)ผู้แจ้งข่าว : อรอุษา อริรัตน์ ประกาศเมื่อ :