ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 การมอบหมายอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง ให้แก่รองนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมืองปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
186
06 ก.ค. 2560
122 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
25 พ.ค. 2560
123 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
11 พ.ค. 2560
124 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
18 เม.ย. 2560
125 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้ายประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
18 เม.ย. 2560
126 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
31 มี.ค. 2560
127 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
31 มี.ค. 2560
128 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
21 มี.ค. 2560
129 แจ้งเวียนคำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
21 มี.ค. 2560
130 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
24 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20