ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 การใช้น้ำระบบประปาเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
157
21 ม.ค. 2563
82 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
17 ม.ค. 2563
83 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
27 ธ.ค. 2562
84 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
01 ต.ค. 2562
85 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
03 ก.ย. 2562
86 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
08 ส.ค. 2562
87 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
19 มิ.ย. 2562
88 รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
06 มิ.ย. 2562
89 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
16 พ.ค. 2562
90 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
29 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20