ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศรับสมัครเด็กอายุ ๒ - ๔ ขวบ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
05 เม.ย. 2565
12 ข้อมูลสถิติการให้บริการใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
26
31 มี.ค. 2565
13 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง การรับลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
29 มี.ค. 2565
14 เทศบาลตำบลร่มเมือง ประกาศปิดสำนักงานเทศบาลในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 มี.ค. 2565
15 ข้อมูลสถิติการให้บริการใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 มี.ค. 2565
16 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
23 ก.พ. 2565
17 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
03 ก.พ. 2565
18 ข้อมูลสถิติการให้บริการใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 ก.พ. 2565
19 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
21 ม.ค. 2565
20 รายงานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลร่มเมือง ครั้งที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
19 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20