ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
24 ม.ค. 2560
132 บันทึกข้อตกเพื่อบริหารงานที่โปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
166
23 ม.ค. 2560
133 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
16 ม.ค. 2560
134 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
16 ก.ย. 2559
135 ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่มเมือง พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
23 ส.ค. 2559
136 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
10 ส.ค. 2559
137 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 3/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
05 ก.ค. 2559
138 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
295
11 เม.ย. 2559
139 กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
319
13 ม.ค. 2559
140 กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
282
13 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20