ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
20 มิ.ย. 2563
72 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
15 มิ.ย. 2563
73 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
30 เม.ย. 2563
74 มาตราการคัดกรองการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
30 เม.ย. 2563
75 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
09 เม.ย. 2563
76 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
01 เม.ย. 2563
77 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของโคชน ดูแลเรื่องการถ่ายมูลโคชนบนถนนในเขตเทศบาลเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
173
17 มี.ค. 2563
78 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
21 ก.พ. 2563
79 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
28 ม.ค. 2563
80 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
159
21 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20