ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
25 พ.ย. 2563
62 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
160
26 ต.ค. 2563
63 ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
12 ต.ค. 2563
64 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
08 ต.ค. 2563
65 รายงานสรุปผลการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
06 ต.ค. 2563
66 รายงานสรุปผลการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
156
06 ต.ค. 2563
67 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลร่มเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
06 ส.ค. 2563
68 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรือง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
171
04 ส.ค. 2563
69 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
20 ก.ค. 2563
70 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
13 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20