ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ..ศ. ๒๕๖๒
176
28 ธ.ค. 2561
92 ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลร่มเมือง ร่วมพิธี ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
06 ธ.ค. 2561
93 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในครอบครัว
166
21 พ.ย. 2561
94 ให้กำลังบ้านราษฏรที่ถูกไฟไหม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
13 พ.ย. 2561
95 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
02 พ.ย. 2561
96 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
163
04 ต.ค. 2561
97 มาตรการประหยัดหลังงานเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
04 ต.ค. 2561
98 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
28 ก.ย. 2561
99 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
28 ก.ย. 2561
100 โครงการแข่งกีฬาสร้างความสัมพันธ์ผู้บริหาร สมาชิกสภา ของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลร่มเมือง ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
20 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20