ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ข้อมูลสถิติการให้บริการใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
20
05 ม.ค. 2565
22 ข้อมูลสถิติการให้บริการใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ธ.ค. 2564
23 ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลร่มเมือง ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
02 ธ.ค. 2564
24 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
30 พ.ย. 2564
25 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
622
30 พ.ย. 2564
26 รายงานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลร่มเมือง ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
30 พ.ย. 2564
27 E - book ธงชาติไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
80
26 พ.ย. 2564
28 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับธงชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
26 พ.ย. 2564
29 แนวทางการใช้ การชัก การประดับธงชาติไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
79
26 พ.ย. 2564
30 เรื่อง “สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ” ดาวน์โหลดเอกสาร
73
18 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20