ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ปิดประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลร่มเมือง ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
02 ธ.ค. 2564
2 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
30 พ.ย. 2564
3 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 พ.ย. 2564
4 รายงานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลร่มเมือง ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 พ.ย. 2564
5 E - book ธงชาติไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
24
26 พ.ย. 2564
6 แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับธงชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
26 พ.ย. 2564
7 แนวทางการใช้ การชัก การประดับธงชาติไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
25
26 พ.ย. 2564
8 เรื่อง “สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ” ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 พ.ย. 2564
9 คิวอาร์โค้ด สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
16 พ.ย. 2564
10 รายงานสรุปผลการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลร่มเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
25 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18