ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
3
03 ก.ย. 2562
2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
08 ส.ค. 2562
3 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)ประจำปีการศึกษา2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
19 มิ.ย. 2562
4 รายงานแบบประเมินความพึงพอใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 มิ.ย. 2562
5 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
16 พ.ค. 2562
6 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นอกสถานที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
29 ม.ค. 2562
7 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ..ศ. ๒๕๖๒
13
28 ธ.ค. 2561
8 ผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลร่มเมือง ร่วมพิธี 5 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
06 ธ.ค. 2561
9 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในครอบครัว
10
21 พ.ย. 2561
10 ให้กำลังบ้านราษฏรที่ถูกไฟไหม้ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12