ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลร่มเมือง ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
12 พ.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลร่มเมือง เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุพิเศษให้แค่ ๖ เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
29 เม.ย. 2565
3 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
29 เม.ย. 2565
4 ความรู้ด้านฝุ่นละอองและสถานการณ์ฝุ่นละออง ขนาด PM ๒.๕ ไมครอน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 เม.ย. 2565
5 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การทุจริตและการประพฤติมิชอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
26 เม.ย. 2565
6 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
25 เม.ย. 2565
7 จัดกิจกรรมเข้าร่วมแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Iinternal Integrith and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
12 เม.ย. 2565
8 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพัทลุง ได้ลงพื้นที่นิเทศติดตามและให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
12 เม.ย. 2565
9 ประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลร่มเมือง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
38
12 เม.ย. 2565
10 เคารพธงชาติ วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดาวน์โหลดเอกสาร
34
12 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20