ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลร่มเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 ส.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรือง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
7
04 ส.ค. 2563
3 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 ก.ค. 2563
4 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 มิ.ย. 2563
5 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 เม.ย. 2563
6 ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 เม.ย. 2563
7 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 เม.ย. 2563
8 ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของโคชน ดูแลเรื่องการถ่ายมูลโคชนบนถนนในเขตเทศบาลเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
17 มี.ค. 2563
9 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
21 ก.พ. 2563
10 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
28 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13